Før ein kan leggje ut heimesida på nettet, må ein ha eit Webhotel og domene. For e-post adresser må ein ha ei e-postpakke. Ein leier dette hjå ein ekstern leverandør, som UNIWEB. Eit domenenamn kan ha ein innkjøpspris og ein årleg kostnad.
KOSTNADER
Webhotel med database, domenenamn og e-post pakke har ein årleg avgift frå ca. kr. 780,- inkl. mva.
Det blir stadig viktigare med ei heimeside. Dei fleste slår opp heimesida til firmaet før dei tek kontakt. Det gjev eit meir profesjonelt og truverdig inntrykk av firmaet når ein har eigen heimeside med domene og e-post adresser i namnet til firmaet.
WEBHOTEL
Før ein kan legge ut heimesida må ein ha eit Webhotel. Dette er servere som ein lagrar heimesida på og som publisere heimesida. Pris frå kr. 480,-/år inkl. mva.
Plassen på webhotelet knyttes som regel til eit domenenamn og inkluderar som oftest også e-postadresser. Webhotellet brukar eit kontrollpanel med eit grafisk brukargrensesnitt tilgjengeleg over internett.
Me tek forbehold om trykkfeil og prisendring.
Eit domenenamn kan ha ein innkjøpspris frå kr. 10,- Årleg kostnad: dittfirma.no domene kr. 300,-/år inkl. mva. dittfirma.as domene kr. 645,-/år inkl. mva. dittfirma.com domene kr. 300,-/år inkl. mva.
E-POST
Når ein har sitt eige domenenamn kan ein bruke det til å opprette e-post kontoar. Ein kan ha ubegrensa e-post adresser til domenenamnet. Pris på e-postpakke frå kr. 300,-/år inkl. mva.
Nokon leverandørar har begrensning av e-post adresser. UNIWEB har ubegrensa. Dei har forskjellige pakker ettersom kor mykje lagring ein treng og kor mange domener ein har. Ein har også tilgang til webmail slik at ein kan lesa e-posten på hvilken som helst maskin med tilgang til internett.
Me tek forbehold om trykkfeil og prisendring.
For firma kan ein ha e-post konto til dei tilsette og til firmaet, som for eksempel: post@firmanamn.as faktura@firmanamn.as tilsette@firmanamn.as post@enkeltpersonforetak.no
HEIMESIDE
Heimesida blir laga etter ynskje. Brukar ikkje mal som gjev begrensning og layout er bestemt på førehand. Enkel heimside frå kr. 3.900,- inkl. mva. Klikk på linken for å sjå eksempel på enkel heimeside.
Standard heimeside frå kr.6.900,- inkl. mva. Inkludert, ordnar med domene, webhotel, e-postpakke, tilpassa menyar, ikon, bilde tilpassing, rammer, bilder frå bildebank, bildefremvisning, kontakt oss skjema, Google Maps. Custum made etter dine ynskjer.
Me tek forbehold om trykkfeil og prisendring.
Me driftar Heimeside E-post kontoar Backup Oppdateringar Enkle fornyinger Google Analytics Ynsker du meir informasjon eller pris på ei heimeside så ta kontakt med oss på kontakt skjemaet eller send ein e-post ved å klikke på ein av linkane under.
REFERANSER
 
 
KOSTNADER
Før ein kan leggje ut heimesida på nettet, må ein ha eit Webhotel og domene. For e-post adresser må ein ha ei e-postpakke. Ein leier dette hjå ein ekstern leverandør, som UNIWEB. Eit domenenamn kan ha ein innkjøpspris og ein årleg kostnad.
Webhotel med database, domenenamn og e-post pakke har ein årleg avgift frå ca. kr. 780,- inkl. mva.
Det blir stadig viktigare med ei heimeside. Dei fleste slår opp heimesida til firmaet før dei tek kontakt. Det gjev eit meir profesjonelt og truverdig inntrykk av firmaet når ein har eigen heimeside med domene og e-post adresser i namnet til firmaet.
WEBHOTEL
Før ein kan legge ut heimesida må ein ha eit Webhotel. Dette er servere som ein lagrar heimesida på og som publisere heimesida. Pris frå kr. 480,-/år inkl. mva.
Plassen på webhotelet knyttes som regel til eit domenenamn og inkluderar som oftest også e-postadresser. Webhotellet brukar eit kontrollpanel med eit grafisk brukargrensesnitt tilgjengeleg over internett.
Eit domenenamn kan ha ein innkjøpspris frå kr. 10,- Årleg kostnad: dittfirma.no domene kr. 300,-/år inkl. mva. dittfirma.as domene kr. 645,-/år inkl. mva. dittfirma.com domene kr. 300,-/år inkl. mva.
Me tek forbehold om trykkfeil og prisendring.
E-POST
Når ein har sitt eige domenenamn kan ein bruke det til å opprette e-post kontoar. Ein kan ha ubegrensa e-post adresser til domenenamnet. Pris på e-postpakke frå kr. 300,-/år inkl. mva.
Nokon leverandørar har begrensning av e-post adresser. UNIWEB har ubegrensa. Dei har forskjellige pakker ettersom kor mykje lagring ein treng og kor mange domener ein har. Ein har også tilgang til webmail slik at ein kan lesa e-posten på hvilken som helst maskin med tilgang til internett.
For firma kan ein ha e-post konto til dei tilsette og til firmaet, som for eksempel: post@firmanamn.as faktura@firmanamn.as tilsette@firmanamn.as post@enkeltpersonforetak.no
Me tek forbehold om trykkfeil og prisendring.
HEIMESIDE
Heimesida blir laga etter ynskje. Brukar ikkje mal som gjev begrensning og layout er bestemt på førehand. Enkel heimside frå kr. 3.900,- inkl. mva. Klikk på linken for å sjå eksempel på enkel heimeside.
Standard heimeside frå kr.6.900,- inkl. mva. Inkludert, ordnar med domene, webhotel, e-postpakke, tilpassa menyar, ikon, bilde tilpassing, rammer, bilder frå bildebank, bildefremvisning, kontakt oss skjema, Google Maps. Custum made etter dine ynskjer.
Me driftar Heimeside E-post kontoar Backup Oppdateringar Enkle fornyinger Google Analytics Ynsker du meir informasjon eller pris på ei heimeside så ta kontakt med oss på kontakt skjemaet eller send ein e-post ved å klikke på ein av linkane under.
Me tek forbehold om trykkfeil og prisendring.
REFERANSER
KOSTNADER
Før ein kan leggje ut heimesida på nettet, må ein ha eit Webhotel og domene. For e-post adresser må ein ha ei e-postpakke. Ein leier dette hjå ein ekstern leverandør, som UNIWEB. Eit domenenamn kan ha ein innkjøpspris og ein årleg kostnad.
Webhotel med database, domenenamn og e-post pakke har ein årleg avgift frå ca. kr. 780,- inkl. mva.
Det blir stadig viktigare med ei heimeside. Dei fleste slår opp heimesida til firmaet før dei tek kontakt. Det gjev eit meir profesjonelt og truverdig inntrykk av firmaet når ein har eigen heimeside med domene og e-post adresser i namnet til firmaet.
WEBHOTEL
Før ein kan legge ut heimesida må ein ha eit Webhotel. Dette er servere som ein lagrar heimesida på og som publisere heimesida. Pris frå kr. 480,-/år inkl. mva.
Plassen på webhotelet knyttes som regel til eit domenenamn og inkluderar som oftest også e-postadresser. Webhotellet brukar eit kontrollpanel med eit grafisk brukargrensesnitt tilgjengeleg over internett.
Eit domenenamn kan ha ein innkjøpspris frå kr. 10,- Årleg kostnad: dittfirma.no domene kr. 300,-/år inkl. mva. dittfirma.as domene kr. 645,-/år inkl. mva. dittfirma.com domene kr. 300,-/år inkl. mva.
Me tek forbehold om trykkfeil og prisendring.
E-POST
Når ein har sitt eige domenenamn kan ein bruke det til å opprette e-post kontoar. Ein kan ha ubegrensa e-post adresser til domenenamnet. Pris på e-postpakke frå kr. 300,-/år inkl. mva.
Nokon leverandørar har begrensning av e-post adresser. UNIWEB har ubegrensa. Dei har forskjellige pakker ettersom kor mykje lagring ein treng og kor mange domener ein har. Ein har også tilgang til webmail slik at ein kan lesa e-posten på hvilken som helst maskin med tilgang til internett.
For firma kan ein ha e-post konto til dei tilsette og til firmaet, som for eksempel: post@firmanamn.as faktura@firmanamn.as tilsette@firmanamn.as post@enkeltpersonforetak.no
Me tek forbehold om trykkfeil og prisendring.
HEIMESIDE
Heimesida blir laga etter ynskje. Brukar ikkje mal som gjev begrensning og layout er bestemt på førehand. Enkel heimside frå kr. 3.900,- inkl. mva. Klikk på linken for å sjå eksempel på enkel heimeside.
Standard heimeside frå kr.6.900,- inkl. mva. Inkludert, ordnar med domene, webhotel, e-postpakke, tilpassa menyar, ikon, bilde tilpassing, rammer, bilder frå bildebank, bildefremvisning, kontakt oss skjema, Google Maps. Custum made etter dine ynskjer.
Me driftar Heimeside E-post kontoar Backup Oppdateringar Enkle fornyinger Google Analytics Ynsker du meir informasjon eller pris på ei heimeside så ta kontakt med oss på kontakt skjemaet eller send ein e-post ved å klikke på ein av linkane under.
Me tek forbehold om trykkfeil og prisendring.
REFERANSER
 
KOSTNADER
Før ein kan leggje ut heimesida på nettet, må ein ha eit Webhotel og domene. For e-post adresser må ein ha ei e-postpakke. Ein leier dette hjå ein ekstern leverandør, som UNIWEB. Eit domenenamn kan ha ein innkjøpspris og ein årleg kostnad.
Webhotel med database, domenenamn og e-post pakke har ein årleg avgift frå ca. kr. 780,- inkl. mva.
Det blir stadig viktigare med ei heimeside. Dei fleste slår opp heimesida til firmaet før dei tek kontakt. Det gjev eit meir profesjonelt og truverdig inntrykk av firmaet når ein har eigen heimeside med domene og e-post adresser i namnet til firmaet.
WEBHOTEL
Før ein kan legge ut heimesida må ein ha eit Webhotel. Dette er servere som ein lagrar heimesida på og som publisere heimesida. Pris frå kr. 480,-/år inkl. mva.
Plassen på webhotelet knyttes som regel til eit domenenamn og inkluderar som oftest også e-postadresser. Webhotellet brukar eit kontrollpanel med eit grafisk brukargrensesnitt tilgjengeleg over internett.
Eit domenenamn kan ha ein innkjøpspris frå kr. 10,- Årleg kostnad: dittfirma.no domene kr. 300,-/år inkl. mva. dittfirma.as domene kr. 645,-/år inkl. mva. dittfirma.com domene kr. 300,-/år inkl. mva.
Me tek forbehold om trykkfeil og prisendring.
E-POST
Når ein har sitt eige domenenamn kan ein bruke det til å opprette e-post kontoar. Ein kan ha ubegrensa e-post adresser til domenenamnet. Pris på e-postpakke frå kr. 300,-/år inkl. mva.
Nokon leverandørar har begrensning av e-post adresser. UNIWEB har ubegrensa. Dei har forskjellige pakker ettersom kor mykje lagring ein treng og kor mange domener ein har. Ein har også tilgang til webmail slik at ein kan lesa e-posten på hvilken som helst maskin med tilgang til internett.
For firma kan ein ha e-post konto til dei tilsette og til firmaet, som for eksempel: post@firmanamn.as faktura@firmanamn.as tilsette@firmanamn.as post@enkeltpersonforetak.no
Me tek forbehold om trykkfeil og prisendring.
HEIMESIDE
Heimesida blir laga etter ynskje. Brukar ikkje mal som gjev begrensning og layout er bestemt på førehand. Enkel heimside frå kr. 3.900,- inkl. mva. Klikk på linken for å sjå eksempel på enkel heimeside.
Standard heimeside frå kr.6.900,- inkl. mva. Inkludert, ordnar med domene, webhotel, e-postpakke, tilpassa menyar, ikon, bilde tilpassing, rammer, bilder frå bildebank, bildefremvisning, kontakt oss skjema, Google Maps. Custum made etter dine ynskjer.
Me driftar Heimeside E-post kontoar Backup Oppdateringar Enkle fornyinger Google Analytics Ynsker du meir informasjon eller pris på ei heimeside så ta kontakt med oss på kontakt skjemaet eller send ein e-post ved å klikke på ein av linkane under.
Me tek forbehold om trykkfeil og prisendring.
REFERANSER
 
KOSTNADER
Før ein kan leggje ut heimesida på nettet, må ein ha eit Webhotel og domene. For e-post adresser må ein ha ei e-postpakke. Ein leier dette hjå ein ekstern leverandør, som UNIWEB. Eit domenenamn kan ha ein innkjøpspris og ein årleg kostnad.
Webhotel med database, domenenamn og e-post pakke har ein årleg avgift frå ca. kr. 780,- inkl. mva.
Det blir stadig viktigare med ei heimeside. Dei fleste slår opp heimesida til firmaet før dei tek kontakt. Det gjev eit meir profesjonelt og truverdig inntrykk av firmaet når ein har eigen heimeside med domene og e-post adresser i namnet til firmaet.
WEBHOTEL
Før ein kan legge ut heimesida må ein ha eit Webhotel. Dette er servere som ein lagrar heimesida på og som publisere heimesida. Pris frå kr. 480,-/år inkl. mva.
Plassen på webhotelet knyttes som regel til eit domenenamn og inkluderar som oftest også e-postadresser. Webhotellet brukar eit kontrollpanel med eit grafisk brukargrensesnitt tilgjengeleg over internett.
Eit domenenamn kan ha ein innkjøpspris frå kr. 10,- Årleg kostnad: dittfirma.no domene kr. 300,-/år inkl. mva. dittfirma.as domene kr. 645,-/år inkl. mva. dittfirma.com domene kr. 300,-/år inkl. mva.
Me tek forbehold om trykkfeil og prisendring.
E-POST
Når ein har sitt eige domenenamn kan ein bruke det til å opprette e-post kontoar. Ein kan ha ubegrensa e-post adresser til domenenamnet. Pris på e-postpakke frå kr. 300,-/år inkl. mva.
Nokon leverandørar har begrensning av e-post adresser. UNIWEB har ubegrensa. Dei har forskjellige pakker ettersom kor mykje lagring ein treng og kor mange domener ein har. Ein har også tilgang til webmail slik at ein kan lesa e-posten på hvilken som helst maskin med tilgang til internett.
For firma kan ein ha e-post konto til dei tilsette og til firmaet, som for eksempel: post@firmanamn.as faktura@firmanamn.as tilsette@firmanamn.as post@enkeltpersonforetak.no
Me tek forbehold om trykkfeil og prisendring.
REFERANSER
HEIMESIDE
Heimesida blir laga etter ynskje. Brukar ikkje mal som gjev begrensning og layout er bestemt på førehand. Enkel heimside frå kr. 3.900,- inkl. mva. Klikk på linken for å sjå eksempel på enkel heimeside.
Standard heimeside frå kr.6.900,- inkl. mva. Inkludert, ordnar med domene, webhotel, e-postpakke, tilpassa menyar, ikon, bilde tilpassing, rammer, bilder frå bildebank, bildefremvisning, kontakt oss skjema, Google Maps. Custum made etter dine ynskjer.
Me driftar Heimeside E-post kontoar Backup Oppdateringar Enkle fornyinger Google Analytics Ynsker du meir informasjon eller pris på ei heimeside så ta kontakt med oss på kontakt skjemaet eller send ein e-post ved å klikke på ein av linkane under.
Me tek forbehold om trykkfeil og prisendring.
KOSTNADER
Før ein kan leggje ut heimesida på nettet, må ein ha eit Webhotel og domene. For e-post adresser må ein ha ei e-postpakke. Ein leier dette hjå ein ekstern leverandør, som UNIWEB. Eit domenenamn kan ha ein innkjøpspris og ein årleg kostnad.
Webhotel med database, domenenamn og e-post pakke har ein årleg avgift frå ca. kr. 780,- inkl. mva.
Det blir stadig viktigare med ei heimeside. Dei fleste slår opp heimesida til firmaet før dei tek kontakt. Det gjev eit meir profesjonelt og truverdig inntrykk av firmaet når ein har eigen heimeside med domene og e-post adresser i namnet til firmaet.
WEBHOTEL
Før ein kan legge ut heimesida må ein ha eit Webhotel. Dette er servere som ein lagrar heimesida på og som publisere heimesida. Pris frå kr. 480,-/år inkl. mva.
Plassen på webhotelet knyttes som regel til eit domenenamn og inkluderar som oftest også e-postadresser. Webhotellet brukar eit kontrollpanel med eit grafisk brukargrensesnitt tilgjengeleg over internett.
Eit domenenamn kan ha ein innkjøpspris frå kr. 10,- Årleg kostnad: dittfirma.no domene kr. 300,-/år inkl. mva. dittfirma.as domene kr. 645,-/år inkl. mva. dittfirma.com domene kr. 300,-/år inkl. mva.
Me tek forbehold om trykkfeil og prisendring.
E-POST
Når ein har sitt eige domenenamn kan ein bruke det til å opprette e-post kontoar. Ein kan ha ubegrensa e-post adresser til domenenamnet. Pris på e-postpakke frå kr. 300,-/år inkl. mva.
Nokon leverandørar har begrensning av e-post adresser. UNIWEB har ubegrensa. Dei har forskjellige pakker ettersom kor mykje lagring ein treng og kor mange domener ein har. Ein har også tilgang til webmail slik at ein kan lesa e-posten på hvilken som helst maskin med tilgang til internett.
For firma kan ein ha e-post konto til dei tilsette og til firmaet, som for eksempel: post@firmanamn.as faktura@firmanamn.as tilsette@firmanamn.as post@enkeltpersonforetak.no
Me tek forbehold om trykkfeil og prisendring.
REFERANSER
HEIMESIDE
Heimesida blir laga etter ynskje. Brukar ikkje mal som gjev begrensning og layout er bestemt på førehand. Enkel heimside frå kr. 3.900,- inkl. mva. Klikk på linken for å sjå eksempel på enkel heimeside.
Standard heimeside frå kr.6.900,- inkl. mva. Inkludert, ordnar med domene, webhotel, e-postpakke, tilpassa menyar, ikon, bilde tilpassing, rammer, bilder frå bildebank, bildefremvisning, kontakt oss skjema, Google Maps. Custum made etter dine ynskjer.
Me driftar Heimeside E-post kontoar Backup Oppdateringar Enkle fornyinger Google Analytics Ynsker du meir informasjon eller pris på ei heimeside så ta kontakt med oss på kontakt skjemaet eller send ein e-post ved å klikke på ein av linkane under.
Me tek forbehold om trykkfeil og prisendring.
KOSTNADER
Før ein kan leggje ut heimesida på nettet, må ein ha eit Webhotel og domene. For e-post adresser må ein ha ei e-postpakke. Ein leier dette hjå ein ekstern leverandør, som UNIWEB. Eit domenenamn kan ha ein innkjøpspris og ein årleg kostnad.
Webhotel med database, domenenamn og e-post pakke har ein årleg avgift frå ca. kr. 780,- inkl. mva.
Det blir stadig viktigare med ei heimeside. Dei fleste slår opp heimesida til firmaet før dei tek kontakt. Det gjev eit meir profesjonelt og truverdig inntrykk av firmaet når ein har eigen heimeside med domene og e-post adresser i namnet til firmaet.
WEBHOTEL
Før ein kan legge ut heimesida må ein ha eit Webhotel. Dette er servere som ein lagrar heimesida på og som publisere heimesida. Pris frå kr. 480,-/år inkl. mva.
Plassen på webhotelet knyttes som regel til eit domenenamn og inkluderar som oftest også e-postadresser. Webhotellet brukar eit kontrollpanel med eit grafisk brukargrensesnitt tilgjengeleg over internett.
Eit domenenamn kan ha ein innkjøpspris frå kr. 10,- Årleg kostnad: dittfirma.no domene kr. 300,-/år inkl. mva. dittfirma.as domene kr. 645,-/år inkl. mva. dittfirma.com domene kr. 300,-/år inkl. mva.
Me tek forbehold om trykkfeil og prisendring.
E-POST
Når ein har sitt eige domenenamn kan ein bruke det til å opprette e-post kontoar. Ein kan ha ubegrensa e-post adresser til domenenamnet. Pris på e-postpakke frå kr. 300,-/år inkl. mva.
Nokon leverandørar har begrensning av e-post adresser. UNIWEB har ubegrensa. Dei har forskjellige pakker ettersom kor mykje lagring ein treng og kor mange domener ein har. Ein har også tilgang til webmail slik at ein kan lesa e-posten på hvilken som helst maskin med tilgang til internett.
For firma kan ein ha e-post konto til dei tilsette og til firmaet, som for eksempel: post@firmanamn.as faktura@firmanamn.as tilsette@firmanamn.as post@enkeltpersonforetak.no
Me tek forbehold om trykkfeil og prisendring.
REFERANSER
HEIMESIDE
Heimesida blir laga etter ynskje. Brukar ikkje mal som gjev begrensning og layout er bestemt på førehand. Enkel heimside frå kr. 3.900,- inkl. mva. Klikk på linken for å sjå eksempel på enkel heimeside.
Standard heimeside frå kr.6.900,- inkl. mva. Inkludert, ordnar med domene, webhotel, e-postpakke, tilpassa menyar, ikon, bilde tilpassing, rammer, bilder frå bildebank, bildefremvisning, kontakt oss skjema, Google Maps. Custum made etter dine ynskjer.
Me driftar Heimeside E-post kontoar Backup Oppdateringar Enkle fornyinger Google Analytics Ynsker du meir informasjon eller pris på ei heimeside så ta kontakt med oss på kontakt skjemaet eller send ein e-post ved å klikke på ein av linkane under.
Me tek forbehold om trykkfeil og prisendring.
KOSTNADER
Før ein kan leggje ut heimesida på nettet, må ein ha eit Webhotel og domene. For e-post adresser må ein ha ei e-postpakke. Ein leier dette hjå ein ekstern leverandør, som UNIWEB. Eit domenenamn kan ha ein innkjøpspris og ein årleg kostnad.
Webhotel med database, domenenamn og e-post pakke har ein årleg avgift frå ca. kr. 780,- inkl. mva.
Det blir stadig viktigare med ei heimeside. Dei fleste slår opp heimesida til firmaet før dei tek kontakt. Det gjev eit meir profesjonelt og truverdig inntrykk av firmaet når ein har eigen heimeside med domene og e-post adresser i namnet til firmaet.
WEBHOTEL
Før ein kan legge ut heimesida må ein ha eit Webhotel. Dette er servere som ein lagrar heimesida på og som publisere heimesida. Pris frå kr. 480,-/år inkl. mva.
Plassen på webhotelet knyttes som regel til eit domenenamn og inkluderar som oftest også e-postadresser. Webhotellet brukar eit kontrollpanel med eit grafisk brukargrensesnitt tilgjengeleg over internett.
Eit domenenamn kan ha ein innkjøpspris frå kr. 10,- Årleg kostnad: dittfirma.no domene kr. 300,-/år inkl. mva. dittfirma.as domene kr. 645,-/år inkl. mva. dittfirma.com domene kr. 300,-/år inkl. mva.
Me tek forbehold om trykkfeil og prisendring.
E-POST
Når ein har sitt eige domenenamn kan ein bruke det til å opprette e-post kontoar. Ein kan ha ubegrensa e-post adresser til domenenamnet. Pris på e-postpakke frå kr. 300,-/år inkl. mva.
Nokon leverandørar har begrensning av e-post adresser. UNIWEB har ubegrensa. Dei har forskjellige pakker ettersom kor mykje lagring ein treng og kor mange domener ein har. Ein har også tilgang til webmail slik at ein kan lesa e-posten på hvilken som helst maskin med tilgang til internett.
For firma kan ein ha e-post konto til dei tilsette og til firmaet, som for eksempel: post@firmanamn.as faktura@firmanamn.as tilsette@firmanamn.as post@enkeltpersonforetak.no
Me tek forbehold om trykkfeil og prisendring.
REFERANSER
HEIMESIDE
Heimesida blir laga etter ynskje. Brukar ikkje mal som gjev begrensning og layout er bestemt på førehand. Enkel heimside frå kr. 3.900,- inkl. mva. Klikk på linken for å sjå eksempel på enkel heimeside.
Standard heimeside frå kr.6.900,- inkl. mva. Inkludert, ordnar med domene, webhotel, e-postpakke, tilpassa menyar, ikon, bilde tilpassing, rammer, bilder frå bildebank, bildefremvisning, kontakt oss skjema, Google Maps. Custum made etter dine ynskjer.
Me driftar Heimeside E-post kontoar Backup Oppdateringar Enkle fornyinger Google Analytics Ynsker du meir informasjon eller pris på ei heimeside så ta kontakt med oss på kontakt skjemaet eller send ein e-post ved å klikke på ein av linkane under.
Me tek forbehold om trykkfeil og prisendring.
KOSTNADER
Før ein kan leggje ut heimesida på nettet, må ein ha eit Webhotel og domene. For e-post adresser må ein ha ei e-postpakke. Ein leier dette hjå ein ekstern leverandør, som UNIWEB. Eit domenenamn kan ha ein innkjøpspris og ein årleg kostnad.
Webhotel med database, domenenamn og e-post pakke har ein årleg avgift frå ca. kr. 780,- inkl. mva.
Det blir stadig viktigare med ei heimeside. Dei fleste slår opp heimesida til firmaet før dei tek kontakt. Det gjev eit meir profesjonelt og truverdig inntrykk av firmaet når ein har eigen heimeside med domene og e-post adresser i namnet til firmaet.
WEBHOTEL
Før ein kan legge ut heimesida må ein ha eit Webhotel. Dette er servere som ein lagrar heimesida på og som publisere heimesida. Pris frå kr. 480,-/år inkl. mva.
Plassen på webhotelet knyttes som regel til eit domenenamn og inkluderar som oftest også e-postadresser. Webhotellet brukar eit kontrollpanel med eit grafisk brukargrensesnitt tilgjengeleg over internett.
Eit domenenamn kan ha ein innkjøpspris frå kr. 10,- Årleg kostnad: dittfirma.no domene kr. 300,-/år inkl. mva. dittfirma.as domene kr. 645,-/år inkl. mva. dittfirma.com domene kr. 300,-/år inkl. mva.
Me tek forbehold om trykkfeil og prisendring.
E-POST
Når ein har sitt eige domenenamn kan ein bruke det til å opprette e-post kontoar. Ein kan ha ubegrensa e-post adresser til domenenamnet. Pris på e-postpakke frå kr. 300,-/år inkl. mva.
Nokon leverandørar har begrensning av e-post adresser. UNIWEB har ubegrensa. Dei har forskjellige pakker ettersom kor mykje lagring ein treng og kor mange domener ein har. Ein har også tilgang til webmail slik at ein kan lesa e-posten på hvilken som helst maskin med tilgang til internett.
For firma kan ein ha e-post konto til dei tilsette og til firmaet, som for eksempel: post@firmanamn.as faktura@firmanamn.as tilsette@firmanamn.as post@enkeltpersonforetak.no
Me tek forbehold om trykkfeil og prisendring.
HEIMESIDE
Heimesida blir laga etter ynskje. Brukar ikkje mal som gjev begrensning og layout er bestemt på førehand. Enkel heimside frå kr. 3.900,- inkl. mva. Klikk på linken for å sjå eksempel på enkel heimeside.
Standard heimeside frå kr.6.900,- inkl. mva. Inkludert, ordnar med domene, webhotel, e-postpakke, tilpassa menyar, ikon, bilde tilpassing, rammer, bilder frå bildebank, bildefremvisning, kontakt oss skjema, Google Maps. Custum made etter dine ynskjer.
Me driftar Heimeside E-post kontoar Backup Oppdateringar Enkle fornyinger Google Analytics Ynsker du meir informasjon eller pris på ei heimeside så ta kontakt med oss på kontakt skjemaet eller send ein e-post ved å klikke på ein av linkane under.
Me tek forbehold om trykkfeil og prisendring.
REFERANSER